Müdürlüğümüz Bonds, Loans & ESG Capıtal Markets Etkinliğine Katılım Sağladı

GFC Media Group (GFC) tarafından 14/15 Kasım 2023 tarihinde Shangrı-La Bosphorus da gerçekleştirilen, 70’den fazla uzman konuşmacıya ev sahipliği yapan panelde 500’den fazla hükümet, şirket, yatırımcı, banka, hukuk firması, düzenleyici ve hizmet sağlayıcı bir araya geldi.

Panelde sayın Dr. Rezzan Neslihan VURAL, “Türkiye için yeni bir yol: 2023 seçimlerinin ardından para politikası, uluslararası piyasa katılımı ve yerel borçlulara yönelik fiyatlandırma açısından piyasa nasıl gelişti?” başlığı altında konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında hükümetteki son değişiklerle birlikte gelen para ve maliye politikalarının ekonomiye etkileri, piyasa belirsizliği, finansman maliyetleri ve Yatırım ve kalkınma bankalarının Türkiye’ye yaklaşımları başlıklarına değinmiştir.