İBB, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Hazırlayan İlk Yerel Yönetim

İBB, uluslararası sermaye piyasalarındaki çevreci finansal enstrümanların kullanımına yönelik olarak “Sürdürülebilir Finans Çerçevesi” hazırladı. Hazırlanan belgenin güvenilir, etkili ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği kriterlerine uyumlu olduğunu teyit eden “İkinci Taraf Görüşü” (Second-Party Opinion) belgesi de alındı. Çevreye duyarlılık ve toplumsal faydayı ön plana çıkartan Çerçeve; yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil ve sukuk (kira sertifikası) işlemlerinde kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası sermaye piyasalarında Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) tahvilleri gibi finansal enstrümanların kullanımına yönelik olarak “Sürdürülebilir Finans Çerçevesi” hazırladı.

İBB, böylece Türkiye’de “Sürdürülebilir Finans Çerçevesi” hazırlayan ilk yerel yönetim oldu. ING, Sürdürülebilirlik Yapılandırma Danışmanı olarak çerçevenin hazırlanmasında rol aldı.

Çevreye duyarlı ve toplumsal faydayı ön plana çıkaran bir kalkınmayı hedefleyen Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nin; potansiyel yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil ve sukuk (kira sertifikası) işlemlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, önde gelen bağımsız ÇSY değerlendirme şirketi Sustainalytics’ten, hazırlanan Çerçeve dokümanının güvenilir, etkili ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) ilkelerine uyumlu olduğunu teyit eden “İkinci Taraf Görüşü” (Second-Party Opinion) belgesi alındı.

Söz konusu uyum kriterleri şunlardır; ICMA tarafından yönetilen Sürdürülebilir Tahvil Yönergeleri 2021, Yeşil Tahvil İlkeleri 2021 ve Sosyal Tahvil İlkeleri 2021; Kredi Piyasası Birliği (LMA), Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği (APLMA) ve Kredi Sendikasyonu ve Ticaret Birliği (LSTA) tarafından yönetilen Yeşil Kredi İlkeleri 2023 ve Sosyal Kredi İlkeleri 2023.

Bahse konu belgelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

-Sürdürülebilir Finans Çerçevesi

-İkinci Taraf Görüşü

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.