Finansman Müdürlüğü

Yerel Lider, Global Aktör…

Misyon

Sürdürülebilir bir şehrin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet ve yatırımda finansal destek sağlamak

Vizyon

Hizmet ve yatırımlarımızda finansal sürdürülebilirliği sağlayarak yerel lider, global aktör olmak

Öncelik

Finansın etkin yönetimi ve alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi ile finansal sürdürülebilirliği sağlamak